• CỘNG TÁC VIÊN là gì - ĐIỀU KIỆN - CHÍNH SÁCH - CHẾ ĐỘ

1. Cộng tác viên (parner) là gì?

Là đơn vị cá nhân tổ chức cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu cho NES, sau khi ký lắp đặt hoàn tất hợp đồng, Cộng tác viên (parner) sẽ được nhân hoa hồng từ NES.

2. Điều kiện để trở thành Cộng tác viên (parner) là gì?

- Nhập đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký Cộng tác viên (parner).

- Xác nhận làm Cộng tác viên (parner)khi có nhân viên tư vấn gọi lại. 

3. Cách thức hoạt động?

Có 2 cách để nhận hoa hồng.

- Cộng tác viên (parner) sẽ cung cấp thông tin khách hàng cho NES, phần còn lại NES sẽ lo. Với phương án này Cộng tác viên (parner) nhận hoa hồng từ 3-5%.

- Partner nhận giá từ NES và tư vấn chốt khách, NES chỉ ký hợp đồng và lắp đặt. Với phương án này Cộng tác viên (parner) nhận hoa hồng từ 5-7%.

*** Tuỳ từng thời điểm khi có chương trình khuyễn mãi từ NES phần tiền hoa hồng sẽ nằm ở mức thấp.

  • XEM THÊM

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN

Tạo thu nhập tự động ngay hôm nay